INFORMACJE O ZNACZENIU PRAWNYM

1. Dane współadministratorów i współwłaścicieli Serwisu Internetowego:

GRENKELEASING sp. z o.o.

ul. Abpa A.Baraniaka 88

61-131 Poznań

 

Tel.: +48 61 872 37 00

Fax: +48 61 872 37 40

Email: [email protected]

 

Zarząd: Michał Kotlarek, Milena Wedereit, Maciej Kaczmarek

SĄD REJESTROWY

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto   i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000175740)

NIP:  7822275815

REGON:  634495137 

Nr rej. BDO 000124835

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  1.000.000,00 zł (opłacony w całości)

Jako podmiot świadczący usługi leasingowe, spółka podlega nadzorowi w ograniczonym zakresie (wobec Rzecznika Finansowego), którego ramy wyznacza ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

GC Faktoring Polska sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88 C

61-131 Poznań 

 

Tel.: +48 61 871 15 00

Fax: +48 61 871 15 09

E-mail: [email protected]

Zarząd: Michał Kotlarek

 

SĄD REJESTROWY

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS:  0000642184)

NIP: 7773270550

REGON: 365648557

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 440.000,00 zł (opłacony w całości)

Jako podmiot świadczący usługi faktoringowe, spółka podlega nadzorowi w ograniczonym zakresie (wobec Rzecznika Finansowego), którego ramy wyznacza ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Obaj ww. współadministratorzy Serwisu Internetowego dalej jako: „Spółki” / „Współadministratorzy”.

 

2. Polityka prywatności dostępna jest TUTAJ; Zawiera m.in. informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies.

 

3. Zawartość Serwisu. Informacje zamieszczone w serwisie Internetowym oraz na poszczególnych podstronach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny – są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Warunki usług świadczonych przez Grenkeleasing sp. z o.o. oraz GC Faktoring Polska sp. z o.o. każdorazowo określa wyłącznie umowa indywidualna zawierana przez dowolną z ww. Spółek z klientem. Żadna ze Spółek nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do informacji dostarczanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a wszelkie decyzje oparte na informacjach w nim zawartych są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Materiał dostępny w Serwisie Internetowym nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o zawarciu umowy leasingowej, faktoringowej albo innego rodzaju.

 

4. Aktualność informacji. Disclaimer. Obie Spółki dokładają wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje dostępne w Serwisie Internetowym były sprawdzone oraz aktualizowane, jednak mogą wystąpić nieścisłości i sporadyczne błędy, za które Współadministratorzy z góry przepraszają. Dotyczy to przede wszystkim linków do dowolnej strony internetowej lub innych elementów wykorzystywanych bezpośrednio lub pośrednio z Serwisu Internetowego. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub przeoczenia w niniejszym Serwisie Internetowym dlatego też, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie lub wtórne straty bądź szkody poniesione przez użytkownika w związku z Serwisem Internetowym lub w związku z korzystaniem, z niemożnością wykorzystania lub z rezultatem korzystania z niniejszego Serwisu Internetowego, jakichkolwiek innych stron WWW, do których prowadzą odnośniki, bądź materiałów publikowanych na nich. Zastrzega się również prawo do ulepszania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałego zaprzestania całości lub części Serwisu Internetowego oraz do ograniczenia lub zakazania dostępu do niego, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

 

5. Prawa Autorskie. Treść strony i materiały tworzone przez operatorów strony podlegają prawu autorskiemu. Ponowna produkcja, adaptacja, dystrybucja lub jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga pisemnej zgody. Wszystkie używane w Serwisie Internetowym loga, nazwy produktów, marki oraz inne symbole, nazwy handlowe i firmowe są lub mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi GRENKELEASING Sp. z o.o. / GC Faktoring Polska sp. z o.o./ GRENKE AG albo stron trzecich.

 

6. Pytania. Wszelkie pytania dotyczące zawartości Serwisu Internetowego prosimy kierować na adres [email protected].

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00