Leasing – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Wszystko, co należy wiedzieć o leasingu GRENKE  znajdziesz tutaj.

FAQ/Leasing/Ogólne

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00

Umowa Leasingu Nowoczesnego to taki typ umowy, w którym leasingobiorca ma swobodę wyboru pomiędzy: przedłużeniem umowy, zakończeniem umowy i zwrotem przedmiotu leasingu, nabyciem przedmiotu leasingu od GRENKE lub Partnera albo zawarciem kolejnej umowy na sprzęt nowszej generacji. Umowa Leasingu Nowoczesnego jest szczególnie polecana dla przedmiotów o dużym postępie technologicznym i szybkim tempie starzenia, ponieważ nie zawiera opcji wykupu przedmiotu leasingu. Zamiast kupować sprzęt poleasingowy, bardziej opłaca się wymienić go na nowy, w ramach nowej umowy leasingu, który będzie bardziej nowoczesny i wydajny.

To klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej z opcją lub obowiązkiem wykupu. W umowie z opcją wykupu, już na początku ustalona jest wartość końcowa, za którą Klient będzie mógł nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. Umowa z obowiązkiem wykupu oznacza konieczność nabycia sprzętu za wartość końcową, która również określona jest w umowie. Niezależnie od umowy, Klienci mogą liczyć na szybką decyzję, brak wpłaty własnej, stałe korzystne raty i okres leasingowania nawet do 60 miesięcy.

Cechą charakterystyczną tego typu umowy jest to, że w Leasingu Tradycyjnym Klient po zakończeniu umowy ma zagwarantowane prawo nabycia przedmiotu, za wartość ustaloną na początku leasingu - tzw. wartość końcową.

FAQ/Partner/Ogólne

Z GRENKE Twoi Klienci skorzystają na szybkiej i wygodnej formie wnioskowania o leasing oraz na atrakcyjnej ofercie. Rozwiązanie, jakie proponujemy, opiera się na maksymalnym uproszczeniu procedur związanych z kalkulowaniem warunków, wnioskowaniem i uruchomieniem leasingu.

Wniosek o leasing w kilku krokach:

  1. Zaproponuj Klientowi przedmiot z formą finansowania – leasing GRENKE.
  2. Uzyskaj od pracownika GRENKE spersonalizowany link do Wniosku Internetowego.
  3. Przekaż mailem link bezpośrednio zainteresowanemu Klientowi.  

Składanie wniosku online jest bardzo proste. Wystarczy, że przekażesz Twojemu Klientowi poniże informacje, a bez problemu wypełni go w kilka minut.

Podstawowym wymogiem jest przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). Formularz umowy jest przygotowany w systemie GFS.NET w formacie PDF. Aby odczytać ten format, potrzebny będzie program Adobe Acrobat Reader. Możecie go pobrać ze strony internetowej firmy Adobe. Pobierz Adobe. Pobranie oraz użytkowanie programu są darmowe.

 

GRENKE gwarantuje zapłatę za zakupiony przedmiot leasingu, nie później niż w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów dotyczących zawartej umowy leasingu, wymaganych zgodnie z obowiązującymi w GRENKE procedurami.

FAQ/Klient/Ogólne

1. Wybierz sprzęt, który chcesz wziąć w leasing oraz dostawcę spośród jednego z naszych Partnerów. 

2. Wypełnij i podpisz wniosek leasingowy (on-line lub za pośrednictwem Partnera).

3. O decyzji leasingowej i dalszej procedurze zawarcia umowy poinformuje Cię GRENKE albo Partner. Zajmie to nie więcej niż 48 godzin.

Przedmiot leasingu o wartości  do 10 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-3 i 6-9)

::dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki

///

Przedmiot leasingu o wartości  od  10 000 do 30 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-4 i 6-9)

:: dwa dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki

///

Przedmiot leasingu o wartości od 30 000 do 100 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-9)

:: dwa dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki 

///

Przedmiot leasingu o wartości powyżej 100 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-9)

 :: dwa dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

  :: dokumenty finansowe za rok bieżący oraz ostatnie 2 lata:

  1. Księgowość pełna - RZiS oraz Bilans
  2. Księgowość uproszczona – KPiR / PIT

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki 

Leasing IT jest możliwy od wartości 1 500 zł netto, pozostałe przedmioty finansujemy od 3 000 zł netto. Oznacza to, że z GRENKE możesz finansować nawet drobne inwestycje.

GRENKE funkcjonuje niezależnie od jakichkolwiek producentów lub banków. Dlatego przy wyborze przedmiotów leasingu nie musisz ograniczać się do określonych marek czy producentów. Koncentrujemy się na finansowaniu IT i nowoczesnych technologii, wyposażenia biura i sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu medycznego, systemów bezpieczeństwa oraz maszyn. Finansujemy również mniej typowe rodzaje specjalistycznego sprzętu. Skontaktuj się z nami w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy. 

Wystarczy, że wejdziesz na stronę https://newonline.leasingoptymalny.pl/, na której znajduje się nasz wniosek leasingowy w wersji online. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, a złożysz wniosek szybko i wygodnie w kilku prostych krokach. W razie pytań służymy wsparciem od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Podstawowy/minimalny* okres umowy rozpoczyna się: jeśli ustalono płatność miesięczną - z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, a jeśli ustalono płatność kwartalną – z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, następującego po dacie odbioru przedmiotu umowy. Za każdy dzień poprzedzający podstawowy/minimalny okres umowy Klient płaci wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznej raty (płatność miesięczna) lub 1/90 kwartalnej raty (płatność kwartalna).

*Podstawowy okresu umowy – Leasing Tradycyjny; Minimalny okres umowy – Leasing Nowoczesny.

Raty leasingowe (wraz z podatkiem VAT) są płatne z góry zawsze do 10. dnia miesiąca/kwartału kalendarzowego. Wysokość rat jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. W przypadku, kiedy Klient wyrazi zgodę na automatyczne pobieranie opłat z konta (polecenie pobrania), raty i wszelkie inne płatności wynikające z umowy są ściągane przez GRENKE w drodze polecenia zapłaty, poprzez obciążanie rachunku bankowego Klienta. Taka forma jest najwygodniejsza.

W Leasingu Tradycyjnym, po zakończeniu podstawowego okresu umowy, istnieje możliwość (w umowach z opcją nabycia) lub obowiązek (w umowach z obowiązkiem nabycia) wykupienia przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną w umowie wartość końcową. Po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych i wartości końcowej, stajesz się właścicielem sprzętu poleasingowego.

W Leasingu Nowoczesnym, po zakończeniu minimalnego okresu umowy, zwracasz użytkowany sprzęt do GRENKE lub uzgadniasz z nami warunki jego nabycia.

Ponadto warto wiedzieć, że nasze umowy są tak skonstruowane, że zapewniają elastyczność w kwestii wydłużenia czasu trwania kontraktu.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich przedmiotów leasingu finansowanych przez GRENKE. Obowiązek ubezpieczenia sprzętu spoczywa na leasingobiorcy. Możesz wybrać własnego ubezpieczyciela albo skorzystać z Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego Spółek GRENKE. Opłata za ubezpieczenie będzie płatna raz w roku i będzie uzależniona od ceny zakupu przedmiotu. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są pod linkiem >>> Ubezpieczenie GRENKE.

W Leasingu Tradycyjnym po zakończeniu podstawowego okresu leasingu, istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną wartość końcową. Po wcześniejszej deklaracji wykupu i po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych oraz wartości końcowej – staniesz się właścicielem sprzętu poleasingowego.

W Leasingu Nowoczesnym po zakończeniu minimalnego okresu umowy, zwracasz sprzęt do GRENKE. Kwestię ewentualnego nabycia sprzętu poleasingowego należy uzgodnić z GRENKE lub Partnerem.

Ponadto warto wiedzieć, że umowy GRENKE są tak skonstruowane, że zapewniają elastyczność w kwestii wydłużenia czasu trwania kontraktu. 

Możliwość wcześniejszego zakończenia umowy uzależniona jest od liczby rat, które zostały już spłacone. Umowa może zostać skrócona, jeśli został spełniony warunek wymaganego minimalnego okresu umowy. W takiej sytuacji należy zapłacić zdyskontowaną wartość przyszłych rat (w przypadku Leasingu Tradycyjnego - wraz z wartością końcową). Na pisemną prośbę przedstawimy rozliczenie takiego przedterminowego zakończenia umowy.

Portal Klienta GRENKE zapewnia łatwy i stały dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat usług i kosztów, na każdym etapie trwania umowy.  

Najważniejsze funkcje Portalu to przegląd, pobieranie i wydruk umów, przegląd, pobieranie oraz wydruk faktur elektronicznych, zgłoszenie zmiany danych oraz adresu, zgłoszenie szkody w trybie online, założenie dodatkowego konta użytkownika dla pracowników.

Do Portalu Klienta

 

FAQ/Klient/Linia leasingowa FLEXLINE

We współpracy z GRENKE określasz wartość inwestycji do sfinansowania w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Minimalna wartość Umowy Ramowej to 50 000 zł netto. Maksymalną wartość linii ustalamy z Tobą indywidualnie.

Na tej podstawie przygotujemy Umowę Ramową. Przyznanie linii leasingowej, podobnie jak niewykorzystanie limitu, nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 W okresie 12 miesięcy możesz dowolnie finansować inwestycje już od kwoty 1500 zł netto. Twoje umowy jednostkowe traktowane są jak jedno duże zamówienie, dzięki czemu zawsze korzystasz z preferencyjnych warunków leasingu, nawet przy małych zakupach.

Nie. To Klient dokonuje wyboru przedmiotu i dostawcy. Finansujemy różne przedmioty leasingu zgodnie ze strategią GRENKE - poprzez sprzęt i oprogramowanie IT, urządzenia biurowe, urządzenia medyczne i telekomunikacyjne po systemy zabezpieczające. Po indywidualnych uzgodnieniach z GRENKE, w drodze wyjątku, mogą być finansowane również inne przedmioty.

Linia leasingowa Flexline nie ma wpływu na kształt pojedynczych umów. To Klient indywidualnie decyduje o terminie inwestycji, przedmiocie leasingu, a także o typie umowy i okresie jej trwania.

Nie. Przy opracowaniu Umowy Ramowej o linię leasingową Flexline nie występują żadne koszty.

Firma nie może ustrzec się przed niespodziankami. Gdy z ważnych powodów zaplanowane inwestycje muszą zostać przesunięte bądź wycofane, szukamy z Klientami najlepszego rozwiązania. Przesunięte inwestycje mogą również być przykładowo sfinansowane w ramach linii leasingowej Flexline. Niewykorzystanie przyznanego limitu nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

Linia leasingowa Flexline zawierana jest na 12 miesięcy. W trakcie tego okresu możesz zawrzeć dowolną ilość umów jednostkowych, z punktu widzenia firmy - każdorazowo w optymalnym momencie inwestowania.

W przypadku wykorzystania limitu linii leasingowej Flexline przed zakończeniem ramowego okresu umowy, Klient może ponownie złożyć wniosek o przyznanie kolejnego limitu w ramach linii.

FAQ/Klient/Przelew weryfikacyjny

Przelew weryfikacyjny to przede wszystkim szybkość, wygoda i bezpieczeństwo. Dla Twojej wygody oraz w celu przyspieszenia procesu wydania decyzji leasingowej wprowadzamy przelew weryfikacyjny. Obsługę transakcji przeprowadzi serwis dot.pay, który specjalizuje się w szybkich płatnościach internetowych

Wprowadzamy to rozwiązanie również w trosce o Twoje bezpieczeństwo, gdyż chcemy dodatkowo zapobiegać ewentualnym wyłudzeniom finansowania na skradziony bądź zgubiony dowód osobisty lub jego skan. Przelew weryfikacyjny, wykonany z konta firmowego, potwierdza bowiem fakt, iż wnioskodawca jest właścicielem rachunku bankowego.

Celem przelewu weryfikacyjnego jest sprawdzenie danych wnioskodawcy. Wymagana kwota przelewu to 1 zł. Należy go wykonać z firmowego konta. Przelew pozwala na potwierdzenie zgodności danych z wniosku leasingowego z tymi, które zawiera przelew.
Opłata uiszczana w postaci przelewu weryfikacyjnego zostanie Tobie zwrócona w ciągu maksymalnie 5 dni, na ten sam rachunek bankowy, z którego wyszedł przelew.
Wszystkie szczegóły dotyczące przelewu weryfikacyjnego znajdują się Regulaminie Przelewu weryfikacyjnego, z którym należy się zapoznać przed dokonaniem płatności.

 

 

W wiadomości mailowej, którą otrzymasz od GRENKE umieszczony będzie link do przelewu weryfikacyjnego. Po kliknięciu w niego zostaniesz przeniesiony do strony Dotpay - partnera GRENKE obsługującego płatności online. Jeżeli Twój bank nie znajduje się na liście banków oraz szybkich przelewów obsługiwanych przez firmę Dotpay, prosimy o dokonanie przelewu weryfikacyjnego, korzystając z danych do przelewu wygenerowanych w trakcie przekierowania do banku Credit Agricole.

Krótki opis jak to zrobić znajduje się tutaj >>>INSTRUKCJA PŁATNOŚCI (PDF, 419 kB)