Leasing – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Wszystko, co należy wiedzieć o leasingu GRENKE  znajdziesz tutaj.

FAQ/Leasing/Ogólne

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00

Umowa Leasingu Nowoczesnego to taki typ umowy, w którym leasingobiorca ma swobodę wyboru pomiędzy: przedłużeniem umowy, zakończeniem umowy i zwrotem przedmiotu leasingu, nabyciem przedmiotu leasingu od GRENKE lub Partnera albo zawarciem kolejnej umowy na sprzęt nowszej generacji. Umowa Leasingu Nowoczesnego jest szczególnie polecana dla przedmiotów o dużym postępie technologicznym i szybkim tempie starzenia - zamiast kupować sprzęt poleasingowy można wymienić go na nowy, bardziej nowoczesny i wydajny, w ramach nowej umowy leasingu.

To klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej z opcją lub obowiązkiem wykupu. W umowie z opcją wykupu, już na początku ustalona jest wartość końcowa, za którą Klient będzie mógł nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. Umowa z obowiązkiem wykupu oznacza konieczność nabycia sprzętu za wartość końcową, która również określona jest w umowie. Niezależnie od umowy, Klienci mogą liczyć na szybką decyzję, brak wpłaty własnej, stałe korzystne raty i okres leasingowania nawet do 60 miesięcy.

FAQ/Partner/Ogólne

Z GRENKE Twoi Klienci skorzystają na szybkiej i wygodnej formie wnioskowania o leasing oraz na atrakcyjnej ofercie. Rozwiązanie, jakie proponujemy, opiera się na maksymalnym uproszczeniu procedur związanych z kalkulowaniem warunków, wnioskowaniem i uruchomieniem leasingu.

Wniosek o leasing w kilku krokach:

  1. Zaproponuj Klientowi przedmiot z formą finansowania – leasing GRENKE.
  2. Uzyskaj od pracownika GRENKE spersonalizowany link do Wniosku Internetowego.
  3. Przekaż mailem link bezpośrednio zainteresowanemu Klientowi.  

Składanie wniosku online jest bardzo proste. Wystarczy, że przekażesz Twojemu Klientowi poniże informacje, a bez problemu wypełni go w kilka minut.

GRENKE gwarantuje zapłatę za zakupiony przedmiot leasingu niezwłocznie po potwierdzeniu odbioru przedmiotu leasingu przez Klienta i otrzymaniu przez GRENKE prawidłowej faktury VAT potwierdzającej sprzedaż przedmiotu leasingu na rzecz GRENKE.

FAQ/Klient/Ogólne

1. Wybierz sprzęt, który chcesz wziąć w leasing oraz dostawcę spośród jednego z naszych Partnerów. 

2. Wypełnij i podpisz wniosek leasingowy (on-line lub za pośrednictwem Partnera).

3. O decyzji leasingowej i dalszej procedurze zawarcia umowy poinformuje Cię GRENKE albo Partner. Zajmie to nie więcej niż 48 godzin.

Przedmiot leasingu o wartości do 20 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełniony z wyjątkiem pola 4)

::dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki

///

Przedmiot leasingu o wartości od 20 000 do 50 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-7)

:: dwa dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki

///

Przedmiot leasingu o wartości od 50 000 do 100 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-8)

:: dwa dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki 

///

Przedmiot leasingu o wartości powyżej 100 000 złotych netto

:: wniosek leasingowy (uzupełnione pola 1-8)

 :: dokumenty tożsamości osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy

  :: dokumenty finansowe za rok bieżący oraz ostatnie 2 lata

  1. Księgowość pełna – RZiS oraz Bilans
  2. Księgowość uproszczona – KPiR / PIT

Spółki cywilne: dołącz umowę spółki 

Leasing IT jest możliwy od wartości 1 500 zł netto, pozostałe przedmioty finansujemy od 3 000 zł netto. Oznacza to, że z GRENKE możesz finansować nawet drobne inwestycje.

GRENKE funkcjonuje niezależnie od jakichkolwiek producentów lub banków, dlatego przy wyborze przedmiotów leasingu nie musisz ograniczać się do określonych marek. Koncentrujemy się na finansowaniu IT i nowoczesnych technologii, wyposażenia biura i sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu medycznego, systemów bezpieczeństwa, maszyn i innych, specjalistycznych urządzeń. Finansujemy także zieloną energię, czyli przedmioty leasingu przyjazne środowisku naturalnemu jak np. fotowoltaikę, pompy ciepła, ogrzewanie podczerwienią, banki energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, hulajnogi i rowery elektryczne.


Skontaktuj się z nami w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy.

Wystarczy, że wejdziesz na stronę https://newonline.leasingoptymalny.pl/, na której znajduje się nasz wniosek leasingowy w wersji online. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, a złożysz wniosek szybko i wygodnie w kilku prostych krokach.

W razie pytań chętnie pomożemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Podstawowy/minimalny* okres umowy rozpoczyna się: jeśli ustalono płatność miesięczną - z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, a jeśli ustalono płatność kwartalną – z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, następującego po dacie odbioru przedmiotu umowy. Za każdy dzień poprzedzający podstawowy/minimalny okres umowy Klient płaci wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznej raty (płatność miesięczna) lub 1/90 kwartalnej raty (płatność kwartalna).

*Podstawowy okresu umowy – Leasing Tradycyjny; Minimalny okres umowy – Leasing Nowoczesny.

Raty leasingowe (wraz z podatkiem VAT) są płatne z góry zawsze do 10 dnia miesiąca lub kwartału kalendarzowego (w zależności od wybranej częstotliwości płatności rat leasingu: miesięcznej lub kwartalnej).

Wysokość rat jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. W przypadku, kiedy Klient wyrazi zgodę na automatyczne pobieranie opłat z konta (polecenie pobrania), raty i wszelkie inne płatności wynikające z umowy są ściągane przez GRENKE w drodze polecenia zapłaty, poprzez obciążanie rachunku bankowego Klienta. Taka forma jest najwygodniejsza.

W Leasingu Tradycyjnym, po zakończeniu podstawowego okresu umowy istnieje możliwość (w umowach z opcją nabycia) lub obowiązek (w umowach z obowiązkiem nabycia) wykupienia przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną w umowie wartość końcową. Po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych i wartości końcowej, stajesz się właścicielem sprzętu.


W Leasingu Nowoczesnym, po zakończeniu minimalnego okresu umowy możesz wybrać pomiędzy: przedłużeniem umowy i dalszym używaniem przedmiotu, zakończeniem umowy i zwrotem przedmiotu leasingu, nabyciem przedmiotu leasingu od GRENKE lub Partnera albo zawarciem kolejnej umowy na sprzęt nowszej generacji. 
 

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich przedmiotów leasingu finansowanych przez GRENKE. Obowiązek ubezpieczenia sprzętu spoczywa na leasingobiorcy. Możesz wybrać własnego ubezpieczyciela albo skorzystać z Ramowego Ubezpieczenia Majątkowego Spółek GRENKE. Opłata za ubezpieczenie będzie płatna raz w roku i będzie uzależniona od ceny zakupu przedmiotu. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są pod linkiem >>> Ubezpieczenie GRENKE.

W Leasingu Tradycyjnym po zakończeniu podstawowego okresu leasingu istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną wartość końcową. Po wcześniejszej deklaracji wykupu i po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych oraz wartości końcowej – staniesz się właścicielem sprzętu poleasingowego.

W Leasingu Nowoczesnym po zakończeniu minimalnego okresu umowy możesz wybrać pomiędzy: przedłużeniem umowy i dalszym używaniem przedmiotu, zakończeniem umowy i zwrotem przedmiotu leasingu, nabyciem przedmiotu leasingu od GRENKE lub Partnera albo zawarciem kolejnej umowy na sprzęt nowszej generacji.  Jeżeli zdecydujesz, że chcesz nabyć sprzęt poleasingowy, wszystkie szczegóły zakupu uzgodnij z GRENKE lub Partnerem.

Możliwość wcześniejszego zakończenia umowy uzależniona jest od liczby rat, które zostały już spłacone. Umowa może zostać skrócona, jeśli został spełniony warunek wymaganego minimalnego okresu umowy. W takiej sytuacji należy zapłacić zdyskontowaną wartość przyszłych rat (w przypadku Leasingu Tradycyjnego - wraz z wartością końcową). Na pisemną prośbę przedstawimy rozliczenie takiego przedterminowego zakończenia umowy.

Portal Klienta GRENKE zapewnia łatwy i stały dostęp do wykazu umów, faktur oraz salda zadłużenia na aktywnych umowach.

Za pomocą Portalu Klienta można pobierać faktury, zaktualizować dane kontaktowe oraz adresowe, wysłać formularz zgłoszenia szkody oraz formularz kontaktowy.
Istnieje możliwość wysyłki mailowej powiadomień o wystawieniu nowej faktury w Portalu. Dostęp do Portalu Klienta może mieć kilku pracowników jednocześnie. 

Do Portalu Klienta

 

FAQ/Klient/Linia leasingowa FLEXLINE

We współpracy z GRENKE określasz wartość inwestycji do sfinansowania w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Minimalna wartość Umowy Ramowej to 50 000 zł netto. Maksymalną wartość linii ustalamy z Tobą indywidualnie.

Na tej podstawie przygotujemy Umowę Ramową. Przyznanie linii leasingowej, podobnie jak niewykorzystanie limitu, nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 W okresie 12 miesięcy możesz dowolnie finansować inwestycje już od kwoty 1500 zł netto. Twoje umowy jednostkowe traktowane są jak jedno duże zamówienie, dzięki czemu zawsze korzystasz z preferencyjnych warunków leasingu, nawet przy małych zakupach.

Nie. To Klient dokonuje wyboru przedmiotu i dostawcy. Finansujemy różne przedmioty leasingu zgodnie ze strategią GRENKE - poprzez sprzęt i oprogramowanie IT, urządzenia biurowe, urządzenia medyczne i telekomunikacyjne po systemy zabezpieczające. Po indywidualnych uzgodnieniach z GRENKE, w drodze wyjątku, mogą być finansowane również inne przedmioty.

Linia leasingowa Flexline nie ma wpływu na kształt pojedynczych umów. To Klient indywidualnie decyduje o terminie inwestycji, przedmiocie leasingu, a także o typie umowy i okresie jej trwania.

Nie. Przy opracowaniu Umowy Ramowej o linię leasingową Flexline nie występują żadne koszty.

Firma nie może ustrzec się przed niespodziankami. Gdy z ważnych powodów zaplanowane inwestycje muszą zostać przesunięte bądź wycofane, szukamy z Klientami najlepszego rozwiązania. Przesunięte inwestycje mogą również być przykładowo sfinansowane w ramach linii leasingowej Flexline. Niewykorzystanie przyznanego limitu nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

Linia leasingowa Flexline zawierana jest na 12 miesięcy. W trakcie tego okresu możesz zawrzeć dowolną ilość umów jednostkowych, z punktu widzenia firmy - każdorazowo w optymalnym momencie inwestowania.

W przypadku wykorzystania limitu linii leasingowej Flexline przed zakończeniem ramowego okresu umowy, Klient może ponownie złożyć wniosek o przyznanie kolejnego limitu w ramach linii.

FAQ/Klient/Przelew weryfikacyjny

Identyfikacja danych jest niezbędna w celu potwierdzenia tożsamości, potwierdzenia złożenia wniosku leasingowego, potwierdzenia udzielonych zgód, oświadczeń oraz pełnomocnictw.

Identyfikacja danych odbywa się za pośrednictwem usługi Broker ID, świadczonej przez Autenti Sp. z o.o. W zależności od tego, w jakim banku prowadzony jest rachunek firmowy, identyfikacja odbywa się poprzez jedną z dwóch metod:
- przelew bankowy w wysokości 1 gr. – potwierdzenie danych osobowych przy wykorzystaniu dowodu realizacji płatności elektronicznej;
- identyfikacja bankowa – potwierdzenie danych osobowych w oparciu o informacje pochodzące z usług bankowości elektronicznej po uwierzytelnieniu w systemie bankowości elektronicznej.

Identyfikację należy wykonać, korzystając z konta firmowego.

Dane przekazane do GRENKE w wyniku identyfikacji to numer rachunku bankowego oraz dane właściciela konta.

Jeżeli na liście brakuje banku wnioskodawcy, należy wybrać opcję ,,przelew tradycyjny” – identyfikacja danych może wówczas zająć do kilku minut. Nie należy w tym czasie zamykać przeglądarki aż do momentu pojawienia się komunikatu, iż identyfikacja została zakończona pozytywnie.

Po otrzymywaniu danych z przelewu weryfikacyjnego, jego kwota jest w ciągu 7 dni zwracana na konto wnioskodawcy.