Faktoring – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Odkupimy Twoje należności – szybko, prosto i wygodnie. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie istotne pytania.

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 8711 500

Pon – pt 8:00 – 18:00

Faktoring oznacza regularną sprzedaż do faktora (GRENKE) bezspornych należności handlowych od regularnych odbiorców towarów lub usług w celu ich sfinansowania. GRENKE wypłaca klientowi zaliczkę w ciągu 24h od doręczenia faktur, natomiast pozostałą kwotę dopłaca tuż po tym, jak otrzyma całą płatność za fakturę od odbiorcy.

Faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla firm sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Faktoring stanowi efektywny sposób zwiększenia płynności finansowej, również w przypadku firm rozwijających się, które wymagają dużych nakładów na inwestycje, ale muszą borykać się z mało elastyczną polityką kredytową banków, a co za tym idzie, nie mogą liczyć na odpowiednio wysoki poziom finansowania. Tym samym, przedsiębiorstwa działające na wysoko konkurencyjnym rynku, są w stanie przedłużyć terminy płatności swoim klientom.

Faktoring GRENKE znacząco poprawia płynność finansową, odciąża od codziennych obowiązków związanych z administracją należności przez co także poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców oraz opcjonalnie przejmuje ryzyko braku otrzymania płatności od odbiorców. Poziom finansowania rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży, ponieważ w przeciwieństwie do produktów kredytowych, analiza transakcji faktoringowej skupia się na przyszłych planach firmy. Bardzo często, przyspieszenie spłaty zobowiązań do dostawców, pozwala uzyskać rabaty przewyższające koszt finansowania sprzedaży Faktoringiem GRENKE.

Opcjonalne rozwiązanie GRENKE dotyczące przejęcia przez GRENKE ryzyka braku zapłaty od odbiorcy daje korzyść w postaci poprawy struktury bilansu. Środki wypłacone przez GRENKE w postaci zaliczki faktoringowej umożliwiają szybszą spłatę zobowiązań, tym samym zmniejszając wskaźnik zadłużenia.

Odbiorcy nie przekazują już kwot wynikających z faktur Tobie, ale wprost do GRENKE. Każdy klient otrzymuje fakturę z adnotacją informującą go o nowym rachunku bankowym, na który należy dokonać przelewu.

GRENKE dokonuje wypłaty zaliczki w ciągu 24 godzin, o ile dostarczone zostały niezbędne dokumenty i informacje.

Tak, masz dowolność w zakresie stosowanych terminów płatności na fakturach, które wystawiasz swoim odbiorcom. Maksymalny termin płatności dla finansowanej faktury określa Umowa Faktoringowa.

Pozostałe środki pieniężne, pomniejszone o należne GRENKE opłaty, otrzymasz po rozliczeniu przez GRENKE całej płatności od Twojego odbiorcy w ciągu 24h.

GRENKE wspiera Cię w zarządzaniu należnościami wynikającymi z faktur, dzięki czemu zachowujesz doskonałe relacje ze swoimi odbiorcami. Portal faktoringowy daje Ci dostęp do bieżącego statusu każdej faktury/należności, co powoduje, że nasza współpraca jest przejrzysta. Zachowujesz kontrolę nad procesem zarządzania należnościami. Na każdym kroku możesz także skorzystać z pomocy dedykowanego opiekuna faktoringowego.

Będziesz kontynuować samodzielne wystawianie faktur jak zazwyczaj, choć musisz pamiętać, że na fakturze musi znaleźć się numer rachunku cesyjnego GRENKE i krótka klauzula o faktoringu.

Jeśli Twój odbiorca nie dokonał zapłaty za Twoje faktury, GRENKE ustali przyczynę, w przypadku zagubienia faktury, wesprze odbiorcę, by na koniec przekonać go do uregulowania płatności. W przypadku większych opóźnień w płatnościach, wcześniej otrzymaną zaliczkę od GRENKE będziesz musiał zwrócić, a jeśli zdecydowałeś się na faktoring z opcją przejęcia ryzyka przez GRENKE, zgłosimy przeterminowane należności do ubezpieczyciela, byś na koniec mógł otrzymać odszkodowanie z tytułu braku zapłaty od Twojego odbiorcy. 

Tak, GRENKE może opcjonalnie zaproponować przejęcie ryzyka braku zapłaty od Twojego odbiorcy z powodu jego niewypłacalności.