Faktoring - co to? jak działa?

Poznaj odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące faktoringu. Wprowadź nowe rozwiązania finansowe, które pomogą Twojej firmie uzyskać płynność finansową.

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 8711 500

Pon – pt 8:00 – 18:00

FAQ / Usługa faktoringu

Stosowanie długich terminów płatności skutkować może powstaniem zatorów płatniczych. Brak pieniędzy na firmowym koncie zawsze stanowi poważny problem. Trudności ze spłatą zobowiązań, wdrażaniem niezbędnych rozwiązań i prowadzeniem dalszej sprzedaży to tylko część możliwych komplikacji. Z pomocą przychodzi faktoring. Na czym jednak polega to rozwiązanie, kto może z niego skorzystać i co warto w szczególności o nim wiedzieć?

 

Faktoring jest usługą, która umożliwia błyskawiczne otrzymanie środków finansowych. Polega ona na finansowaniu wystawionych i bezspornych faktur z odroczonym terminem płatności. Firma zyskuje płynność finansową oraz szansę na dalszy rozwój. GRENKE jako firma faktoringowa zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży swoich partnerów biznesowych. Prowadzimy skuteczną weryfikację zgłoszonych kontrahentów oraz poprawiamy ich dyscyplinę płatniczą.

 

Jak to wygląda w praktyce? Dowiedz się więcej!

 

 1. Zgłaszasz kontrahentów (odbiorców), których chcesz włączyć do usług faktoringu.
 2. Dostarczasz towar lub wykonujesz usługę zleconą przez odbiorcę.
 3. Wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności zgodnie z warunkami umowy faktoringowej.
 4. Dostarczasz wystawioną fakturę do kontrahenta, a kopię do GRENKE.
 5. Po weryfikacji dostawy towaru lub wykonania usługi GRENKE (faktor) finansuje faktury w formie zaliczki o ustalonej w umowie wysokości.
 6. Zaliczka trafia na konto Twojej firmy nawet w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia faktury do GRENKE.
 7. Faktor administruje nabytymi od Twojej firmy bezspornymi i nieprzeterminowanymi należnościami. Przypomina odbiorcom o płatnościach oraz możliwych przeterminowaniach.
 8. Zgłoszeni do faktoringu kontrahenci spłacają wszystkie należności bezpośrednio na konto faktora.
 9. Po otrzymaniu całej płatności od odbiorcy następuje rozliczenie wierzytelności przez GRENKE. Pozostała kwota trafia na konto firmy.

 

Cały proces przebiega szybko i bezproblemowo dla firm korzystających z tej formy finansowania. GRENKE udostępnia niezbędne informacje i narzędzia. Nie musisz prowadzić zaawansowanych wyliczeń i ręcznie wprowadzać każdej z faktur. Z GRENKE możesz w pełni skupić się na prowadzeniu działalności i sprzedaży. Dzięki faktoringowi firma stanie się zdecydowanie bardziej konkurencyjna. Wprowadź dłuższe terminy płatności dla kontrahentów i otrzymuj błyskawicznie niezbędne środki finansowe.

Masz pieniądze "zamrożone" w fakturach? Planujesz inwestycje, ale potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki? Kredyt stanowi aktualnie zbyt duże obciążenie dla Twojej firmy? Zapewnij firmie płynność finansową i sprawdź faktoring w GRENKE.

 

Faktoring GRENKE jest innowacyjnym rozwiązaniem, na którym skorzysta zarówno duża spółka akcyjna, jak i mała firma jednoosobowa. Sprzedaż hurtowa, logistyka i spedycja, produkcja czy pośrednictwo pracy. Nieważne, w której branży działasz. Nasze usługi finansowe są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego przedsiębiorstwa. Wystarczy, że względem swoich kontrahentów stosujesz odroczone terminy płatności.

 

Jeśli chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, faktoring GRENKE to rozwiązanie właśnie dla Ciebie!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że słownictwo używane przez firmy faktoringowe może być skomplikowane. Eksperci GRENKE są do Twojej dyspozycji. Chętnie wyjaśnimy wszystkie pojęcia związane z usługami finansowania faktur.

 

Faktor i faktorant to jedne z najczęściej pojawiających się słów w przypadku faktoringu. Co one jednak oznaczają?

 

Jako klient firmy faktoringowej podpisujesz umowę, która umożliwia Twojej firmie skorzystanie z faktoringu. Czyni to ją faktorantem. GRENKE natomiast jako firma świadcząca usługi faktoringu będzie określona w ramach tej współpracy mianem faktora.

 

Definicje pojęć używanych przez nas w trakcie naszej współpracy znajdziesz w umowie faktoringowej. W przejrzysty sposób wyjaśnimy każdy element świadczonych przez nas usług. 

Do każdej sprawy w GRENKE podchodzimy indywidualnie. Wiemy, że każda z firm posiada inne możliwości oraz potrzeby. Koszt usługi faktoringowej zależy zatem od kilku czynników.

 

Podczas rozmów ustalimy z Tobą skalę współpracy. Po zadeklarowaniu przez Ciebie wielkości obrotu przekazanego do faktoringu, liczby odbiorców oraz terminów płatności faktur, będziemy mogli przygotować dla Ciebie odpowiednią propozycję. Masz pewność, że wszystkie ustalone warunki cenowe znajdą swoje odzwierciedlenie na umowie faktoringu. Gramy fair - nie stosujemy jakichkolwiek ukrytych opłat.

Cesja wierzytelności (należności) jest jednym z podstawowych zabezpieczeń stosowanych przez firmy faktoringowe. Dochodzi do niej po weryfikacji zgłoszonych odbiorców i podpisaniu umowy faktoringowej. Polega ona na przeniesieniu przez klienta firmy faktoringowej (cedanta) praw do wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej (cesjonariusza). Proces ten umożliwia finansowanie przekazanych dłużnikowi - kontrahentowi faktur.

 

Jako faktorant będziesz przez nas proszony o zmiany numeru rachunku na wystawianych fakturach. Płatność od odbiorcy powinna od tego momentu być dokonywana na wskazany w umowie numer rachunku cesyjnego. Rozliczymy wierzytelność, a reszta środków trafi na Twój rachunek bankowy.

Faktoring ma na celu szybkie zapewnienie Twojej firmie potrzebnych środków finansowych. Twoi odbiorcy również zyskują. Z dłuższymi terminami płatności otrzymują więcej czasu na zgromadzenie finansów na opłacenie faktur. Co jeśli ten czas nie wystarczy?

 

Prowadzimy działania, które przypominają odbiorcom o powstałych opóźnieniach. Wspólnie z Tobą oraz Twoimi odbiorcami ustalimy przyczyny zaistniałej sytuacji. Kolejne kroki w przypadku dalszego braku płatności zależą od wybranego przez Ciebie rodzaju faktoringu. Przy faktoringu pełnym poprosimy Cię o zwrot wcześniej wypłaconej zaliczki. GRENKE oferuje również opcję przejęcia ryzyka niewypłacalności Twojego odbiorcy. Zgłosimy wtedy przeterminowanie należności do ubezpieczyciela, byś mógł otrzymać odszkodowanie. Uratujesz dzięki temu firmę przed długoterminowym zamrożeniem firmowych finansów.

Zapewnienie płynności finansowej firmy każdego z klientów to nasz cel nadrzędny. Skutecznie wspieramy Cię w procesie zarządzania należnościami, które wynikają z wystawionych faktur. Wciąż zachowujesz kontrolę nad zarządzaniem należnościami. GRENKE zapewnia Ci dostęp do bieżącego statusu każdej faktury. Dedykowany opiekun pomoże Twojej firmie w kontakcie z odbiorcami. Nasze działania dostosujemy do branży, w której działasz i specyfiki funkcjonowania Twoich kontrahentów. Współpraca z GRENKE jest w pełni przejrzysta i pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

Twoja firma wciąż będzie wystawiać samodzielnie faktury. Pamiętaj jednak, że na fakturze do kontrahenta zgłoszonego do faktoringu musi się znaleźć numer rachunku cesyjnego GRENKE oraz krótka klauzula. Terminy płatności faktur z będą mogły być dłuższe niż dotychczas. Muszą one jednak się zgadzać z terminami ustalonymi w umowie faktoringowej.

Po przekazaniu faktury faktorowi do finansowania niezbędnym może być potwierdzenie wykonania usługi lub dostarczenia towaru. W tym celu wybieramy formę kontaktu preferowaną przez odbiorców. O informacje prosimy telefonicznie lub poprzez e-mail. Z Twoimi odbiorcami kontaktować możemy się również w przypadku braku terminowej płatności.

 

Wiemy, że zachowanie poprawnych relacji z partnerami biznesowymi jest kluczowe dla funkcjonowania Twojej firmy. Dążymy do wypracowania rozwiązań, które będą zaakceptowane przez Ciebie i odbiorcę. Elastyczne podejście GRENKE umożliwi rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami.

FAQ / Zalety faktoringu

Faktoring GRENKE stanowi jedno z lepszych źródeł finansowania dla firm prowadzących regularną sprzedaż do klientów biznesowych. Nie obniża zdolności kredytowej, a dodatkowo otrzymujesz wsparcie w kontaktach z odbiorcami. W GRENKE odciążymy Twoją firmę od codziennych obowiązków związanych z administracją należności. Zapewnimy płynność finansową, a do tego zmobilizujemy odbiorców do terminowego dokonywania płatności. Środki do finansowania bieżącej działalności firmy otrzymasz nawet w ciągu 24 godzin od momentu przekazania faktury.

 

Pokonaj konkurencję

 

Faktoring pozwala na wydłużenie dotychczas stosowanych terminów płatności. Twoi kontrahenci zyskują więcej czasu na spłatę powstałych zobowiązań finansowych. Możesz dzięki temu poprawić relację z odbiorcami i zacieśnić współpracę. Ciesz się wizerunkiem wiarygodnego partnera biznesowego i zwiększ poziom sprzedaży swojej firmy.

 

Wiarygodna firma faktoringowa

 

W GRENKE w ramach usługi faktoringu przedsiębiorca jest informowany o statusie każdej należności. Otrzymasz od nas precyzyjne raporty dzienne. Pomogą one Tobie weryfikować naszą współpracę oraz dostarczą istotnych danych o finansowanych fakturach. Nie ukrywamy jakichkolwiek opłat związanych z naszą działalnością. Wszystkie koszty usług faktoringowych GRENKE dokładnie z Tobą omawiamy i przedstawiamy w umowie. Unikniesz w ten sposób niespodziewanych wydatków i lepiej zaplanujesz firmowy budżet.

Dzięki usłudze faktoringu pieniądze otrzymasz na firmowe konto nawet w ciągu 24 godzin od jej wystawienia. Jak to wygląda?

 

 1. Przekazujesz firmie faktoringowej oraz odbiorcy fakturę za wykonane usługi lub dostarczony towar.
 2. Sprawdzamy, czy termin płatności finansowanej zgadza się z zapisami umowy oraz weryfikujemy otrzymane informacje i ewentualne dodatkowe dokumenty.
 3. Po weryfikacji na Twój rachunek bankowy wypłacamy zaliczkę w wysokości nawet 90% wartości faktury (brutto).
 4. Resztę środków otrzymasz po zapłacie do nas przez odbiorcę całości wysokości faktury i rozliczeniu należności.
   

Sprawdź możliwości finansowania działalności z naszym doradcą.

 

Usługa faktoringu pozwala na wydłużenie dotychczas stosowanych przez Twoją firmę terminów płatności. Masz dowolność w zakresie stosowanych liczby dni przeznaczonych na płatność. Maksymalny termin dla finansowanej faktury jest określony w umowie faktoringowej.

W GRENKE pomagamy przedsiębiorcom współpracujących z krajowymi kontrahentami (w ramach faktoringu krajowego), jak i tym prowadzącym działalność na skalę międzynarodową. Jeśli rozliczasz się w euro, skorzystaj z naszego faktoringu międzynarodowego w wariancie eksportowym. Jest to rodzaj faktoringu, dzięki któremu finansowaniem możesz objąć faktury wystawione dla zagranicznych odbiorców. Rozliczenia następują dalej w europejskiej walucie.

 

Jakie są zalety faktoringu w EUR?

 

Faktoring eksportowy w GRENKE stanowi bardzo korzystne rozwiązanie. Nasze elastyczne podejście pomoże Ci zwiększyć zakres współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Zminimalizujesz ryzyko kursowe i skutecznie zweryfikujesz swoich partnerów biznesowych. Niezbędne finansowanie bieżącej działalności otrzymasz błyskawicznie, niezależnie od przyjętych w danym kraju czy branży terminów płatności faktur. Poprawie ulegnie nie tylko Twoja kondycja finansowa. Faktoringu możesz użyć również do odciążenia siebie i swoich pracowników. 

Faktoring w GRENKE to sprawdzona możliwość zabezpieczenia swojej sprzedaży. Prowadzimy dokładną i cykliczną weryfikację odbiorców. Otrzymasz od nas informacje na temat przebiegu i jakości dotychczasowej współpracy. Dzięki temu masz pewność, że współpracujesz z wiarygodnymi firmami. Unikniesz zatorów płatniczych przy pomocy bieżącego finansowania sprzedaży i skutecznego administrowania należnościami przez GRENKE.

 

Możemy również przejąć od Ciebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Wystawione i finansowane faktury otrzymają ochronę na wypadek wstrzymania płatności przez odbiorcę. Otrzymasz odszkodowanie i uwolnisz się od wieloletniej walki o swoje należności.

Nie każda firma oferująca faktoring prowadzi działania zgodne z interesami swojego klienta. A jak działamy w GRENKE? Nasze działanie nie ogranicza się do "przekaż faktury faktorowi". Dzięki naszej usłudze faktoringu przedsiębiorca może w pełni skoncentrować się na rozwoju działalności. Zaoszczędzisz czas swój i swoich pracowników. Do każdej współpracującej z nami firmy podchodzimy indywidualnie. Dotyczy to również Twoich odbiorców. Pomożemy w wyjaśnianiu powstałych opóźnień w płatnościach. Otrzymasz od nas precyzyjne raporty i informacje, które pozwolą Ci ocenić jakość współpracy z kontrahentami.

Dla przedsiębiorców korzystających z usług firmy faktoringowej przekazywanie faktur do finansowania to często kolejny smutny obowiązek. Nie w GRENKE! Otrzymasz dostęp do intuicyjnego Portalu Klienta, w którym masz dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji. Błyskawicznie wgrasz wszystkie faktury. Bez zbędnego ręcznego wpisywania. Przekonaj się, że faktoring może być prosty i wygodny.

Rozwiązanie faktoringowe GRENKE związane z opcjonalnym przejęciem przez faktora ryzyka braku zapłaty od odbiorcy może pomóc w poprawie struktury bilansu. Środki wypłacone przez GRENKE w postaci zaliczki faktoringowej umożliwią Twojej firmie szybszą spłatę zobowiązań, tym samym zmniejszając wskaźnik zadłużenia.

FAQ / Rodzaje faktoringu

Faktoring jawny to najpopularniejsza wersja faktoringu. W przeciwieństwie do faktoringu cichego, informujemy lub prosimy o zgodę Twojego odbiorcy na cesję wierzytelności. Przyspieszy finansowanie faktur oraz umożliwi kontakt Twojego dedykowanego opiekuna z odbiorcami. Kontrahent przekazuje firmie faktoringowej ewentualne zastrzeżenia czy informacje o możliwych opóźnieniach.

Jest to forma faktoringu, który znacznie zwiększa poziom ochrony Twojej sprzedaży do odbiorców. Obawiasz się współpracy z nowym i niesprawdzonymi kontrahentem? Nie masz pewności, czy partner biznesowy przetrwa kryzys w branży? W przypadku faktoringu pełnego (bez regresu) przejmiemy ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Nie martw się długimi terminami płatności i ewentualnymi opóźnieniami. Zapewnij sobie płynność finansową i spokój.

Faktoring z regresem (niepełny) jest to rodzaj usługi, który zapewni Ci błyskawiczne finansowanie bieżącej działalności. Najlepiej sprawdza się przy sprzedaży do stałej grupy odbiorców, z którymi masz już doświadczenie. Możesz zwiększać zakres dotychczasowej współpracy i rozwijać działalność firmy.

 

Jeśli wybierzesz tego typu usługę faktoringu, faktor GRENKE pomoże Ci w regularnym sprawdzaniu kontrahentów. Na bieżąco weryfikujemy kondycję finansową odbiorców. Przekażemy Tobie informacje, które pomogą Ci podjąć właściwe i odpowiedzialne decyzje. Możesz również zachować poprawne relacje z partnerami biznesowymi.

 

Co w przypadku braku płatności?

W GRENKE zawsze proponujemy rozwiązania, które zadowolą Ciebie i Twoich odbiorców. Weryfikujemy przyczynę powstałych opóźnień w płatnościach. W delikatny i nienachalny sposób zachęcamy do opłacenia wystawionych faktur. W przypadku nieotrzymania płatności w określonym w warunkach współpracy terminie, poprosimy Cię o zwrot wypłaconej zaliczki.

Z pomocą tego rodzaju faktoringu firmy mogą prowadzić skuteczną działalność również poza Polską. Z GRENKE eksport staje się łatwiejszy i bardziej bezpieczny. Zapewnimy dokładną weryfikację Twoich zagranicznych kontrahentów. Uzyskasz również wsparcie w zabezpieczeniu swoich należności. Z faktoringiem międzynarodowym w wariancie eksportowym zminimalizujesz ryzyko walutowe przy dynamicznie zmieniającym się kursie EUR.

FAQ / Umowa faktoringu

Umowa faktoringu GRENKE zawiera wszystkie warunki współpracy. Zapewniamy Tobie w ten sposób narzędzia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć nasze usługi. Ściśle precyzujemy używane specjalistyczne określenia. Zapoznasz się ze swoimi prawami jako faktoranta. Dowiesz się również do czego, niezależnie od formy faktoringu, firma faktoringowa jest zobligowana i uprawniona. Przed podpisaniem umowy omawiamy dokładnie każdy jej szczegół. Masz dzięki temu pewność, że wszystkie uzgodnione podczas rozmów wstępnych warunki zostały w niej zawarte.

Dzięki wsparciu naszej firmy faktoringowej faktury i terminy płatności nie stanowią jakichkolwiek problemów. Jak to działa? Zgodnie z zapisami umowy faktoringowej faktor wypłaca faktorantowi, Twojej firmie, zaliczkę. Stanowi ona określoną w umowie z GRENKE część wartości faktury brutto. Zaliczka faktoringowa jest wypłacana niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów i informacji. Odbiorca najczęściej przekazuje firmie faktoringowej (GRENKE) potwierdzenie otrzymania towaru lub wykonania usługi przez Twoją firmę. Po weryfikacji przelewamy zaliczkę na Twoje konto. Pieniędzmi możesz cieszyć się już nawet w ciągu 24 godzin od wystawienia faktury.

Przed podpisaniem umowy faktoringu firma, która stara się o usługi firmy faktoringowej, będzie proszona o wskazanie kwoty limitu faktoringowego. Jest to maksymalna kwota, na którą możesz otrzymać finansowanie. Firma oferująca faktoring ustala go na podstawie potrzeb oraz finansowych możliwości Twojej firmy. Limit ten ma charakter odnawialny. Każda spłata finansowanej należności powoduje odnowienie kwoty limitu faktoringowego. Możesz wtedy finansować kolejne faktury i otrzymywać finansowanie na bieżącą działalność firmy. Finansowaniem możesz objąć małą, jak i dużą firmę - w GRENKE przyznajemy limit w wysokości nawet 50 000 000 zł.