Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 18:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa polityka prywatności zawiera przegląd zasad gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby Serwisu Internetowego (www.grenke.pl) (dalej: „Serwis Internetowy”) .

 

W ramach niniejszej informacji chcielibyśmy dać Ci przegląd tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, a także Twoje prawa wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Jakie konkretne dane są przetwarzane szczegółowo i jak będą wykorzystywane, zależy od wymaganych lub uzgodnionych usług.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

 
Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiedzialne są 2 spółki:

 

GRENKELEASING sp. z o.o.
ul. Abpa A.Baraniaka 88
61-131 Poznań
Tel.: +48 61 872 37 00
Email: service@grenke.pl 

 

GC Faktoring Polska sp. z o.o.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 C
61-131 Poznań  
Tel. +44 1483 401740
E-mail: service@grenkefaktoring.pl 
(dalej łącznie jako: “Współadministratorzy”, “Spółki”).

 

Na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego jako obie spółki działamy jako współadministratorzy danych osobowych o których mowa w art. 26 RODO. Wspólnie ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Razem współadministrujemy w kwestiach ogólnych dotyczących Serwisu Internetowego (polityka prywatności, cookies, zapytania ogólne, zapytania dot. grupy GRENKE, marketingu, inne zapytania nie dotyczących stricte oferty konkretnej spółki). Dla ułatwienia Ci podejmowania kontaktu we wszelkich ww. sprawach, abyś nie musiał zastanawiać się z kim się kontaktować – utworzyliśmy tzw. punkt kontaktowy – kontaktować możesz się z nami pod następującymi danymi:


ochronadanych@grenke.pl 
Tel.: +48 61 872 37 00
GRENKE
ul. Abpa A.Baraniaka 88, 61-131 Poznań

 

W sprawach związanych z ofertą konkretnych spółek (leasing / faktoring) – każda ze spółek której oferty zapytanie dotyczy staje się administratorem takich danych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego. Pełne zasady przetwarzania danych są związane już z konkuretnym produktem/umową (np. leasing, faktoring). Dlatego też szczegółową informację dotycącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów leasingowych/faktoringowych można znaleźć w:

 • zindywidualizowanych komunikatach dotyczących rodzajów podmiotów (np. klient/kontrahent/ użytkownik kandydat do pracy itp.) dostępnych: dla GRENKELEASING sp. z o.o. TUTAJ, a dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. TUTAJ. Celem jak najpełniejszego poznania zasad przetwarzania Twoich danych osobowych powinieneś zdefiniować się jako np. klient jednej ze spółek i zapoznać się zdedykowaną dla Ciebie informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod ww. odnośnikami. Musisz bowiem pamiętać, że niniejsza informacja ma charakter ogólny i szeroki – nie wiemy czy trafiłeś na nią jako klient konkretnej spółki, czy tylko użytkownik Serwisu Internetowego;
 • informacjach o przetwarzaniu danych osobowych udostępnianych na etapie wnioskowania o ofertę;
 • umowach/regulaminach (w przypadku zawarcia umowy z dowolną ze spółek).


Spółki nie powołały Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

  
Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji. Na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego przetwarzamy dane osobowe takie jak:

 • Dane związane z odpowiadaniem na Twoje zapytania w ramach formularza kontaktowego, w tym dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy); Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, adres działalności gospodarczej);
 • Adres IP – szerszej o tym w część dot. cookies. 

 

Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej/faktoringowej znajdziesz:

 • dla GRENKELEASING sp. z o.o. – TUTAJ
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ

 
3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (w celu przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

 

Cele przetwarzania danych są ukierunkowane przede wszystkim na konkretny produkt (np. leasing, faktoring). Pełną informację o celach przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej/ faktoringowej znajdziesz:

 

 • dla GRENKELEASING Sp. z o.o. – TUTAJ
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ

Na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowegoprzetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i Ustawy:


a. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dane przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza kontaktowego, formularzy e-mail i/lub adresów e-mail z których korzystają spółki i osoby przez nie zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o Stronie Internetowej, współpracy, grupie GRENKE, udzielania odpowiedzi na zapytania itp. Pełną informację w tym zakresie znajdziesz w punkcie 6 lit. b) poniżej (kontakt).
 

b. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 
W zakresie, w jakim jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, w szczególności:

 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT i działania IT przez Współadministratorów;
 • Zapobieganie przestępstwom (zwłaszcza popełnianym on-line) i zabezpieczanie Współadministratorów przed nimi;


c. Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 
O ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach (np. w celach marketingowych / w celu otrzymywania newslettera o ofercie jednej ze spółek), zgodność z prawem przetwarzania jest zapewniona na podstawie Twojej zgody. Zgoda, która została udzielona, może zostać w dowolnym momencie odwołana (cofnięta). Dotyczy to również cofnięcia zgody udzielonej dowolnej ze spółek przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanych danych do czasu jej cofnięcia.

 

4. Kto otrzymuje moje dane?

 

W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom innym niż Współadministratorzy (obie Spółki) możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych w związku z Serwisem Internetowym mogą być na przykład:

 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Współadministratorów;        
 • Podmioty świadczące dla Współadministratorów lub jednego z nich albo w ich imieniu usługi: IT, cloud, prawne, księgowe, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Pełną informację o udostępnianiu danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej / faktoringowej znajdziesz:
 • dla GRENKELEASING Sp. z o.o. – TUTAJ;
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ;

 

5. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
 

W związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych do krajów innych niż kraje członkowskie UE, ani też nie przekazują danych osobowych do organizacji międzynarodowych chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obobowiązującego prawa.

 

6. W jaki sposób przetwarzane są moje dane w Serwisie Internetowym?


O ile nie określono inaczej, przetwarzamy Twoje dane w Serwisie Internetowym w celu realizacji Twojego żądania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujący sposób:
 
a. Dane użytkowania

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę/Serwis Internetowy i ponownie pobierasz plik, proces ten automatycznie zapisuje ogólne dane w pliku dziennika. Przechowywanie dotyczy wyłącznie systemu i służy wyłącznie do celów statystycznych lub do zgłaszania przestępstw w wyjątkowych okolicznościach.
 
Używamy tych danych do ulepszania naszych stron internetowych i prezentowania treści dostosowanych do Twoich zainteresowań na różnych stronach w sieci i na wielu urządzeniach. W ramach tego procesu dane użytkowania nie są scalane ze spersonalizowanymi danymi. Jeśli zdecydujesz się podać nam swoje dane, kopie zapasowe danych zostaną bezpiecznie zabezpieczone podczas procesu wejścia. To samo dotyczy przechowywania w naszym systemie. Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy twój adres IP. Moemy z niego skorzystać wyłącznie w przypadkach wskazanych w RODO w tym szczegółowych przepisach prawa. 
 
Nie zapisujemy historii przeglądarki. Przekazywanie danych stronom trzecim lub inna ocena nie ma miejsca, chyba że istnieje prawny obowiązek.
 
Szczegółowo następujący zapis danych jest zapisywany przy każdym dostępie:
 
• Użyte urządzenie
• Nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp
• Data i godzina dostępu
• Strefa czasowa
• Liczba przesłanych danych
• Raport, czy dostęp się powiódł
• Opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej
• Używany system operacyjny
• Poprzednio odwiedzana strona
• dostawca
• Adres IP użytkownika
 
b. Kontakt

Aby móc udzielić najlepszej możliwej porady w ramach zapytania dotyczącego oferty/świadczonych usług za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych, odpowiednia spółka grupy, która najlepiej odpowiada na Twoje zapytanie (Grenkeleasing sp. z o.o. albo GC Faktoring Polska sp. z o.o.), zostanie zidentyfikowana po zapytaniu o Twoje szczególne zainteresowanie ofertowe. Jeśli skontaktujesz się z nami (np. za pośrednictwem formularzy kontaktowych), wyznaczona spółka zapisze Twoje dane w celu przetworzenia Twojego wniosku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w przypadku, gdy wymagana jest dalsza korespondencja. Wówczas administratorem Twoich danych będzie ta konkretna Spółka. 

Grenkeleasing sp. z o.o. oraz GC Faktoring Polska sp. z o.o. będą tylko Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach polityki prywatności i grupy wspólnych zapytań niezwiązanych z konkretnym podmiotem (np. informacje o grupie GRENKE, pytania dotyczące strony internetowej, współpraca marketingowa z Grupą, polityka prywatności, cookies itp.) Dalsze informacje na temat wspólnej odpowiedzialności można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres ochronadanych@grenke.pl.
 
Jeśli wyraźnie zgadzasz się na kontakt przez e-mail, telefon lub pocztę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielająć zgody na przesyłanie informacji marketingowej w ramach formularza kontaktowego, udzielasz Grenkeleasing sp. z o.o. i/lub GC Faktoring Polska sp. z o.o. możliwość informowania Cię w przyszłości przez telefon i e-mail o aktualnych produktach i usługach w wybranej kategorii. Możemy również przechowywać Twoje dane w celu wysyłania Ci naszego newslettera. Ponadto przechowujemy Twój adres IP i datę rejestracji, aby w razie wątpliwości móc potwierdzić subskrypcję biuletynu. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych do celów reklamowych/marketingowych lub w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce biuletynu.

Jeśli nie wyrazisz zgody, Twoje dane zostaną usunięte po przetworzeniu Twojego żądania. Wykluczone są z tego dane, dla których istnieją prawne lub w inny sposób wstępnie zapisane obowiązki dotyczące przechowywania. Jeżeli z Twojego e-maila wynika że sprawa nie została zamknięta, albo trwa jej rozpatrywanie, czy też mogą powstać jakieś roszczenia – wówczas taka wiadomość może zostać zachowana przez niezbędny czas zamknięcia sprawy / przedawnienia roszczeń.

c.Rejestracja
 
Dane podane podczas rejestracji będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Gromadzimy następujące dane do procesu rejestracji:
 
• Adres e-mail
• Nazwa Użytkownika
• Hasło
 
d. Newsletter

Z przyjemnością informujemy Cię na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o najnowszych wiadomościach za pomocą naszego newslettera (biluetynu). 

Aby otrzymywać newsletter, musisz podać swoje imię i adres e-mail. Możesz także wprowadzić i przesłać dodatkowe informacje. Po przesłaniu adresu e-mail otrzymasz od nas wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w którym musisz kliknąć link potwierdzający, aby zweryfikować podany adres e-mail.
 
Twoje dane będą przez nas przechowywane wyłącznie w celu wysyłania naszego newslettera. Ponadto przechowujemy Twój adres IP i datę rejestracji, aby w razie wątpliwości móc potwierdzić subskrypcję newslettera.
 
Możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji na dole newslettera.
 
e. Korzystanie z plików cookies
 
aa) Informacje ogólne
 
Aby uprzyjemnić i usprawnić wizytę na naszych stronach internetowych/w Serwisie Internetowym i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookies na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookies sesyjne). Inne pliki cookies pozostają na twoim urządzeniu i pozwalają nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (tak zwane trwałe pliki cookies).
 
Pliki cookies nie mogą uzyskać dostępu do innych plików na komputerze ani zidentyfikować adresu e-mail.
bb) Korzystanie z plików cookies
 
Podobnie jak większość witryn, które odwiedzasz, nasz Serwis Internetowy wykorzystuje również pliki cookies, aby poprawić komfort użytkowania zarówno podczas jednorazowych, jak i powtarzanych wizyt na stronie. Pozwala to szybko i łatwo przełączać się między witrynami, zapisywać konfiguracje i korzystać z narzędzi innych firm (takich jak filmy z YouTube) w witrynie.
Pliki cookies są umieszczane na naszej stronie internetowej (własne pliki cookies) lub na innych stronach internetowych, których treść pojawia się w naszym Serwisie Internetowym (pliki cookies stron trzecich). Ci zewnętrzni dostawcy (np. Facebook) mogą ustawiać pliki cookies, jeśli jesteś zalogowany na swoich stronach i odwiedzasz naszą stronę internetową. Nie mamy wpływu na ustawienia plików cookies na tych stronach. Odwiedź strony internetowe osób trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookies.

cc) Legalność przechowywania plików cookies
 
Niezbędne, funkcjonalne i statystyczne pliki cookies są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu optymalizacji i zaprojektowania naszej witryny w oparciu o potrzeby.
 
Pliki cookies są przechowywane w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Te pliki cookies są zatem ustawiane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie, wyrażając zgodę na powiadomienie o plikach cookies na stronie internetowej.

dd) Dezaktywacja i usuwanie plików cookie
 
Ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie wyregulować tutaj w ustawieniach prywatności.

Ustawienia prywatności


Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Bloomreach

techniczny plik cookie dla load balancer

2 lata

stałe

Funkcjonalne pliki cookies
 
Funkcjonalne pliki cookies pozwalają stronie internetowej przechowywać informacje, które zostały już wprowadzone (takie jak preferowany język), i zapewnić użytkownikowi ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Funkcjonalne pliki cookies służą na przykład do włączania żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów. Te pliki cookies zbierają zanonimizowane informacje; nie mogą śledzić Twoich ruchów na innych stronach internetowych.

Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Bloomreach

Te pliki cookie zbierają informacje, które są wykorzystywane do śledzenia zainteresowań użytkowników naszych klientów i do poprawy jakości ich witryn internetowych lub do zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze produkty i usługi.

2 lata

stałe

Statystyczne pliki cookies
 
Statystyczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu ze strony internetowej - takie jak najczęściej odwiedzane strony użytkownika i czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies nie przechowują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Zebrane informacje są gromadzone, a zatem oceniane anonimowo. Te pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy wydajności strony internetowej, a tym samym doświadczenia użytkownika.

Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Piwik Pro

Piwik

Służy do przesyłania danych o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego do PIWIK.

30 minut – 1 rok

Sesyjne albo stałe

Piwik Pro

Piwik

Aby wykryć, czy użytkownik celowo dezaktywował śledzenie.

Bez limitów

stałe

Pliki cookies do celów marketingowych
 
Pliki cookies do celów marketingowych służą do odtwarzania ukierunkowanych reklam odpowiednich dla użytkownika i dostosowanych do jego zainteresowań. Służą także do ograniczania częstotliwości reklam i pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Rejestrują, czy odwiedziłeś witrynę, czy nie. Informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak reklamodawcy. Pliki cookies służące do lepszego kierowania reklam są często powiązane z funkcjami witryn stron trzecich.

 

 

Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Facebook

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę Facebooka

2 lata

stałe

Instagram

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę Instagrama.

2 lata

stałe

Google Adwords

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę na platformie Google AdWords.

30 dni – 2 lata

stałe

LinkedIn

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę LinkedIn.

2 lata

stałe

Twitter

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę Twittera.

2 lata

stałe

Bloomreach

Te pliki cookie zbierają informacje, które są wykorzystywane do śledzenia zainteresowań użytkowników naszych klientów i do poprawy jakości ich witryn internetowych lub do zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze produkty i usługi.

2 lata

stałe

Eloqua

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę w kontekście marketingu e-mailowego i mierzenia skuteczności reklamy e-mail. Śledzenie odbywa się anonimowo, dopóki użytkownik nie zidentyfikuje się, przesyłając formularz.

2 lata

stałe

f. Analiza zasięgu za pomocą Piwik
 
W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszego Serwisu Internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), korzystamy z oprogramowania Piwik do statystycznej oceny dostępu użytkowników.
 
Twój adres IP zostanie skrócony przed zapisaniem. Jednak Piwik wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W takim przypadku z przetworzonych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookies dotyczące korzystania z tych treści online są przechowywane na naszym serwerze i nie są przekazywane stronom trzecim.
Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w następujący sposób

 

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz zdecydować, czy w przeglądarce może zostać umieszczony unikalny plik cookie do analizy sieci, aby umożliwić operatorowi witryny zbieranie i analizowanie różnych danych statystycznych. Jeśli chcesz zrezygnować, kliknij poniższy link, aby wyłączyć ten plik cookie Piwik. Kliknij przycisk „Ustawienia prywatności” i wyłącz „Statystyczne pliki cookie”, aby odrzucić gromadzenie danych statystycznych za pośrednictwem Piwik PRO.

Ustawienia prywatności


g. Korzystanie z Eloqua
 
Korzystamy z usługi Eloqua w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, wysyłania biuletynów i odpowiedniej optymalizacji naszych usług. Serwery Eloqua dostawcy ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandia znajdują się w UE.
Eloqua używa plików „cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Jeśli korzystałeś już ze strony internetowej korzystającej z Eloqua, możesz mieć już plik cookie Eloqua. Nawet jeśli ten plik cookie jest ustawiony na innych stronach internetowych, informacje z Twojej wizyty na naszych stronach internetowych są widoczne tylko dla nas i nie są udostępniane Oracle ani żadnym innym użytkownikom systemu Eloqua. Nie możemy również wykorzystywać tego pliku cookie do rejestrowania lub przeglądania informacji o twoich wizytach na innych stronach internetowych.


Jeśli nie wyraziłeś wyraźnej zgody na to wykorzystanie, naszą podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w optymalizacji naszych ofert (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są przekazywane na serwer i tam przechowywane. W naszym imieniu Eloqua wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny i do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie. Jeśli chcesz w przyszłości uniemożliwić korzystanie z plików cookie Eloqua lub ocenę zachowania na Twoim urządzeniu, możesz to zrobić, klikając następujący link: Rezygnacja z Eloqua.


Wiadomości e-mail wysyłane za pomocą Eloqua korzystają z technologii śledzenia. Używamy tych informacji przede wszystkim w celu określenia, które tematy są dla Ciebie interesujące, poprzez śledzenie, czy nasze e-maile są otwarte i które linki klikasz. Następnie wykorzystujemy te informacje, aby poprawić wysyłane przez nas wiadomości e-mail i świadczone przez nas usługi, a także połączyć je z istniejącymi informacjami dotyczącymi śledzenia lub profilowania. Nie będziesz w stanie śledzić wiadomości e-mail, jeśli domyślnie wyłączyłeś przeglądanie obrazów w swoim programie pocztowym. W takim przypadku jednak biuletyn nie będzie wyświetlany w całości i korzystanie ze wszystkich funkcji może być niemożliwe. Jeśli wyświetlisz obrazy ręcznie, nastąpi powyższe śledzenie.


Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Eloqua można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Oracle.
 

h) Integracja wtyczek mediów społecznościowych
 
Obecnie stosujemy następujące wtyczki mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.
 
Gdy odwiedzisz stronę zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka połączy się z serwerami dostawców mediów społecznościowych i poda informacje, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto zostaną przekazane dane, o których mowa w sekcji 3 niniejszej deklaracji, przy czym w przypadku Facebook i XING, zgodnie z odpowiednimi dostawcami w Polsce, rejestruje się tylko jednoznaczny adres IP. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto u tego dostawcy wtyczek i jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany do dostawcy wtyczek, dane te zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Po kliknięciu tego przycisku dostawca wtyczek przechowuje również te informacje na koncie użytkownika i podaje informacje do kontaktów. Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z dostawcą wtyczek, musisz się wylogować przed kliknięciem przycisku.
 

Dostawca wtyczek przechowuje te dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych na zamówienie. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach oraz w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych plików użytkownika; musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek, aby je wykonać.
 
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności tych dostawców, które można znaleźć poniżej. Znajdziesz tu również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień, aby chronić swoją prywatność.
 
Adresy odpowiednich dostawców i adresy URL wraz z ich polityką prywatności: 


i)  Integracja Google Maps


Integrujemy mapy usługi „Google Maps” świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przetwarzane dane mogą obejmować między innymi adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników bez ich zgody (zwykle wykonywane w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). O ile nie wyraziłeś wyraźnej zgody na wykorzystanie, nasza podstawa prawna dla tego przetwarzania danych jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zaprojektowania naszej witryny internetowej zgodnie z Twoimi potrzebami. Dane mogą być przetwarzane również w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated

 

7. Jak długo będą przechowywane moje dane?

 

O ile wyraźnie nie zaznaczono w niniejszej polityce prywatności, dane dotyczące użytkowania i rejestracji przechowywane u nas są usuwane, gdy tylko przestaną być wymagane do zamierzonego użycia, a usunięcie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami przechowywania.
 
Pełną informację o okresie przechowywania danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej/faktoringowej znajdziesz:

 • dla GRENKELEASING sp. z o.o. – TUTAJ
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ

 

8. Jakie mam prawa związane z ochroną moich danych osobowych?

 
Każda osoba, której to dotyczy (w tym użytkownik niniejszego Serwisu Internetowego), ma względem nas

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do korekty na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu z art. 21 RODO,
 • oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
   

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowch (art. 77 RODO) którego dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/p/kontakt.

 

W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia zgody udzielonej dowolnej ze spółek przed wejściem w życie RODO, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie to ma zastosowanie wyłącznie na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

9. Czy jestem zobowiązany do podania danych?
 

Nie, aczkolwiek dla zapewnienia pewnego zakresu funkcjonalności – a zwłaszcza uzyskania od nas informacji której poszukujesz -  możesz być zobowiązany do podania chociaż minimalnego zakresu danych osobowych – np. wpełnienia niezbędnych pól formularza kontaktowego. 


 
10. W jakim stopniu istnieje zautomatyzowany proces decyzyjny?

 
Dla prowadzenia Serwisu Internetowego nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

 

11. Czy profilowanie ma miejsce?

 

Profilowanie danych osobowych nie ma miejsca w przypadku prowadzenia Serwisu Internetowego.
 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

 

1. Indywidualne prawo do cofnięcia zgody
 
Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Ciebie, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 (4) RODO.
 
Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które wykraczają poza Twoje interesy, prawa i wolności lub chyba, że ​​przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów reklamy bezpośredniej
 
W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w związku z takimi reklamami, w tym profilowaniem w zakresie, w jakim są one związane z taką reklamą bezpośrednią.
 
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach reklamy bezpośredniej, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.
 
Możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając nam wiadomość:

jeżeli zgody udzielono obu ww. spółkom albo masz wątpliwości której spółce została udzielona – na adres: ochronadanych@grenke.pl;