• Wysoka responsywność obsługi, osobiste zaangażowanie doradcy z zespołu External Sales GRENKE oraz orientacja na osiągnięcie wspólnego celu to nasz sposób na zaspokojenie potrzeb i zadowolenie klienta.


Problemy i oczekiwania klienta

Z początkiem 2023 roku firma MINDMADE (WB GROUP) z siedzibą w Warszawie potrzebowała powiększyć swoje dotychczasowe wyposażenie sprzętowe o nowe stacje robocze wraz z zaawansowanym, profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania. Po rozpatrzeniu aspektów technicznych i biznesowych wybór padł na urządzenia IT marki DELL oraz oprogramowanie SOLIDWORKS w licencji wieczystej z oferty naszego partnera, firmy PREMIUM SOLUTIONS POLSKA.


Dlaczego my?

W trakcie procesu zakupowego okazało się, że klient potrzebuje wsparcia rzetelnego partnera biznesowego, dzięki któremu sfinansuje sprzęt w formie leasingu. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie propozycji finansowania wybranych przedmiotów leasingu do 2 firm leasingowych, z których każda została poproszona o przedstawienie swojej oferty.

Już na etapie wstępnych rozmów i kalkulacji okazało się, że zaangażowanie naszego doradcy wyróżnia się na tle konkurencji. Nastawienie na proponowanie jak najlepiej dopasowanych do oczekiwań i potrzeb klienta rozwiązań zaowocowało otrzymaniem przez klienta potrzebnych kalkulacji oraz informacji w bardzo krótkim czasie, a w rezultacie zawarciem umowy leasingu.


Jak to zrobiliśmy?

Jak wskazuje sam klient, kluczowe było okazanie mu profesjonalnego wsparcia przez doradcę GRENKE. Zaangażowanie i cierpliwość w dążeniu do oczekiwanego przez klienta rezultatu przyczyniły się do sprawnego zaspokojenia jego potrzeb w zakresie leasingu sprzętu i oprogramowania. Klient we współpracy z GRENKE otrzymał wszelkie potrzebne informacje, wskazówki, a przede wszystkim pomoc. Został niemal „poprowadzony za rękę” przez kolejne etapy procesu uzyskania leasingu – od kalkulacji, poprzez złożenie wniosku leasingowego, aż do momentu zawarcia umowy.

Jak sam przyznaje, najbardziej we współpracy z GRENKE podobała mu się wysoka responsywność obsługi i orientacja na osiągnięcie wspólnego celu.
 

Efekt

W rezultacie klient, dzięki współpracy z GRENKE, nie tylko w krótkim czasie otrzymał potrzebny sprzęt i oprogramowanie. Zyskał przede wszystkim łatwiejsze zarządzanie finansami firmy, a za sprawą przedmiotów leasingu, zwiększył wydajność pracy o 20%.