•  Najistotniejsze wyzwania jakie stoją przed właścicielami MŚP wynikają z kwestii finansowych. Działają w niezwykle dynamicznym otoczeniu, które wymusza na nich konieczność korzystania  z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
  • W przeciwnym razie nie poradzą sobie z konkurencją i mogą utracić obecnych klientów. Transformacja cyfrowa nie jest przejściową modą. Jak ją finansować?

- Przedsiębiorcy, aby lepiej obsługiwać swoich klientów potrzebują nowoczesnej technologii, personalizowanego oprogramowania, rozwiązań szytych na miarę. Coraz częściej biorą w leasing nie tylko komputery, ale też oprogramowanie, co jeszcze nie tak dawno wydawało się niemożliwe - mówi Dominik Rusiniak, dyrektor ds. handlowych w GRENKE.

 Jaka jest przyszłość?

Paweł Pilarczyk, autor bloga „Jak finansować” tłumaczy, że firmy z sektora MŚP stanowią ponad 96% rynku wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Finansują inwestycje przede wszystkim środkami własnymi (59%) oraz leasingami, kredytami i pożyczkami (21,4%). Firmy te rosną najbardziej dynamicznie pod względem wartości eksportu zarówno wyrobów jak i usług. Wzrost eksportu tej grupy w ciągu ostatnich 10 lat był ponad dwukrotny.

 Ze względu na konkurencję i wysokie standardy obsługi klientów, przedsiębiorstwa muszą rozwijać swoje zaplecze technologiczne. Marcin Biały, dyrektor sprzedaży Supremo, partnera Comarchu, wyjaśnia, że firmy wykorzystują nową technologię do poprawy komunikacji z klientami, do prowadzenia bardziej elastycznego biznesu, z szybszą realizacją procesów zakupowych. Zależy im, aby rozwiązać problemy  z logistyką i harmonogramem realizacji zamówień. Ważnym obszarem jest pełna integracja wszystkich działów w przedsiębiorstwie oraz odciążenie prac księgowych, tak jak w przypadku Celiko.

Celiko od 37 lat specjalizuje się w zakresie produkcji artykułów spożywczych. Wielokrotnie nagradzana, ostatnio wyróżniona podczas WorldFood Warsaw 2018. Produkcja odbywa się w pełni wystandaryzowanych warunkach, na nowoczesnych liniach technologicznych pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry. Ich ostatnia inwestycja zrealizowana wspólnie z Supremo i GRENKE zrewolucjonizowała wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez integrację trzech odrębnych zakładów z różnych lokalizacji w Polsce. Przełożyło się to na znaczący wzrost zdolności produkcyjnej i poprawę wymiany informacji pomiędzy działem handlowym a produkcją.

- Wdrożenie nowego oprogramowania było obowiązkowym krokiem naprzód dla naszego przedsiębiorstwa - mówi Sławomir Kosicki, prezes Celiko. Dzięki temu pracownicy firmy mają natychmiastowy dostęp do potrzebnych im danych. Z kolei kadra zarządzająca ma pełną kontrolę nad finansami, dystrybucją, sprzedażą i produkcją.

Pieniądze i inwestycje

Oprogramowanie można leasingować, jak każdy inny środek trwały w firmie.

 - Na podstawie umowy leasingu firma leasingowa kupuje wskazany przez przedsiębiorcę przedmiot i oddaje go przedsiębiorcy w użytkowanie. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się płacić leasingodawcy wynagrodzenie w formie rat leasingowych - tłumaczy Paweł Pilarczyk.

///

GRENKE to partner finansowy dla biznesu. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu GRENKE AG, który powstał w latach 70-tych w Niemczech. GRENKE AG oferuje swoim Klientom szeroką gamę usług: od elastycznych rozwiązań leasingowych, przez produkty bankowe, po faktoring. Obecnie jest to jedna z największych niezależnych firm finansowych notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem. W Polsce GRENKE finansuje inwestycje poprzez  leasing i wspiera rozwój firm oferując faktoring. Ma siedzibę w Poznaniu i 4 biura regionalne.